فایـروال

جدیدترین نسل فایروال های سیسکو (NGFW)، فایروال های Firepower این شرکت می باشند.

این سری از فایروال های سیسکو در قیقت نسخه ارتقاء یافته فایروال های پرطرفدار ASA می باشند که به آنها قابلیت Firepower نیز افزوده شده و Throughput بالاتری نسبت به خانواده ASA دارند. در استراتژی جدید سیسکو در حوزه تولید تجهیزات امنیتی خاصه فایروال، بطور کلی دو دسته متفاوت از فایروال ها را تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند:

Adaptive Security Appliance (ASA)

Next-Generation Firewalls