سوییچ های سری ۳۶۵۰

این سری از سوییچ های سیسکو نیز مانند سری ۳۸۵۰ در رده سوییچ های اینترپرایز قرار میگیرند اما بیشتر بعنوان سوییچ های لایه access مورد استفاده می باشند.مزایایی عمده این سوییچ ها پشتیبانی از تکنولوژی ها و ویژگی هایی نظیر UADP,UPOE,StackWise ۱۶۰,POE+,ASIC,Multigigabit,Wave۲ می باشد.این سری نیز مانند سری ۳۸۵۰ امکان مدیریت یکپارچه شبکه کابلی و شبکه بیسیم را دارد.

تگاهی اجمالی به مهمترین ویژگی ها:

امکان مدیریت شبکه وایرلیش تا سقف ۵۰ اکسس پوینت در هر سوییچ

ارائه به صورت ۲۴ یا ۴۸ پورت  POE+ با قابلیت EEE بمنظور استفاده بهینه از انرژی الکتریکی

امکان ارائه سرعت های متفاوت ۱و۲و۲,۵و۵و۱۰ گیگابیت به صورت UPOE و POE+

پشتیبانی از آپلینکهای با سرعت ۴۰ گیگ در مدل های خاص

پشتیبانی از StackWise ۱۶۰

پشتیبانی از Dual Redundant Power

پشتیبانی از POE+ و UPOE که به ترتیب امکان ارائه توان ۳۰ و ۶۰ وات را برای هر پورت میسر می سازد.

پشتیبانی از FNF و OQS

 

جدول انواع مختلف حالتها پورت Uplink :

۱ and ۱۰ Gigabit Fixed Uplink Configurations

Interface Options
Fixed Uplink Ports ۱۰ Gigabit Ethernet SFP+ Ports Gigabit Ethernet SFP Ports
۴ x Gigabit Ethernet fixed uplink ports ۰ ۴
۴ x Gigabit Ethernet or ۲ x ۱۰ and ۲ x ۱ Gigabit Ethernet fixed uplink ports ۲ ۰
۰ ۴
۲ ۲
۴ x Gigabit Ethernet and ۴ x ۱۰ Gigabit Ethernet fixed uplink ports ۴ ۰
۰ ۴
۲ ۲
۳ ۱
۱ ۳
۸ x Gigabit Ethernet or ۸ x ۱۰ Gigabit Ethernet fixed uplink ports ۸ ۰
۰ ۸
Any combination of ۱۰ Gigabit Ethernet and remaining ۱ Gigabit Ethernet uplink ports

 

 

جدول انواع مختلف پاور برای سری ۳۶۵۰ :

Table ۳.       Switch Models and Corresponding Default Power Supplies

Models Default Power Supply Available PoE Power Support Secondary Power Supply
۲۴-port data switch PWR-C۲-۲۵۰WAC Yes
۴۸-port data switch Yes
۲۴-port PoE switch PWR-C۲-۶۴۰WAC ۳۹۰ W Yes
۴۸-port PoE switch Yes
۴۸-port full PoE switch PWR-C۲-۱۰۲۵WAC ۷۷۵ W Yes
۲۴-port mini PoE switch Fixed ۶۴۰ WAC ۳۹۰W No, but supports RPS ۲۳۰۰
۴۸-port mini PoE switch Fixed ۹۷۵ WAC ۷۷۵W No, but supports RPS ۲۳۰۰
۲۴-port Multigigabit PoE switch PWR-C۱-۷۱۵WAC ۴۳۵ W Yes
۲۴-port Multigigabit UPOE switch PWR-C۱-۱۱۰۰WAC ۸۲۰ W Yes
۴۸-port Multigigabit full PoE switch
۴۸-port Multigigabit UPOE switch ۶۶۰ W Yes

 

 

 

راهنمای انتخاب مدل :

Cisco Catalyst ۳۶۵۰ Series Ordering Information

Product Number Product Description
Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۴x۱G Uplink Series
WS-C۳۶۵۰-۲۴TS-L Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TS-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PS-L Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PS-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FS-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴TS-S Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TS-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PS-S Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PS-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FS-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴TS-E Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TS-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PS-E Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PS-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FS-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۲x۱۰G and ۲x۱G Uplink Series
WS-C۳۶۵۰-۲۴TD-L Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TD-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PD-L Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PDM-L Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with fixed ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PD-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FD-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴TD-S Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TD-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PD-S Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PDM-S Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with fixed ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PD-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FD-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴TD-E Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TD-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PD-E Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۲۴PDM-E Standalone with Optional Stacking ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with fixed ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PD-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FD-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۸X۲۴PD-L Standalone with Optional Stacking ۲۴ (۱۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۸ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۷۱۵WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۸X۲۴PD-S Standalone with Optional Stacking ۲۴ (۱۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۸ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۷۱۵WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۸X۲۴PD-E Standalone with Optional Stacking ۲۴ (۱۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۸ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۷۱۵WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸FD-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸FD-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸FD-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۴x۱۰G Uplink Series
WS-C۳۶۵۰-۴۸TQ-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PQ-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FQ-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FQM-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with fixed ۹۷۵WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TQ-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PQ-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FQ-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۸X۲۴UQ-L Standalone with Optional Stacking ۲۴ (۱۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۸ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۸X۲۴UQ-S Standalone with Optional Stacking ۲۴ (۱۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۸ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۸X۲۴UQ-E Standalone with Optional Stacking ۲۴ (۱۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۸ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UQ-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UQ-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UQ-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FQM-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with fixed ۹۷۵WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸TQ-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۲۵۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸PQ-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۶۴۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FQ-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with ۱۰۲۵WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۶۵۰-۴۸FQM-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ and ۴x۱۰G Uplink ports, with fixed ۹۷۵WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۸x۱۰G Uplink Series
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UR-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۸x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UR-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۸x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UR-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۸x۱۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۲x۴۰G Uplink Series
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UZ-L Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۴۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, LAN Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UZ-S Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۴۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۶۵۰-۱۲X۴۸UZ-E Standalone with Optional Stacking ۴۸ (۳۶ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ and ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps) Ethernet and ۲x۴۰G Uplink ports, with ۱۱۰۰WAC power supply, ۱ RU, IP Services feature set
Cisco Catalyst ۳۶۵۰ Bundles
WS-C۳۶۵۰-۲۴PWS-S Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۲۴ Port PoE ۴x۱G Uplink w/۵ AP licenses IPB
WS-C۳۶۵۰-۲۴PWD-S Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۲۴ Port PoE ۲x۱۰G Uplink w/۵ AP licenses IPB
WS-C۳۶۵۰-۴۸FWS-S Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۴۸ Port FPoE ۴x۱G Uplink w/۵ AP licenses IPB
WS-C۳۶۵۰-۴۸FWD-S Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۴۸ Port FPoE ۲x۱۰G Uplink w/۵ AP licenses IPB
WS-C۳۶۵۰-۴۸FWQ-S Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۴۸ Port FPoE ۴x۱۰G Uplink w/۵ AP licenses IPB
WS-C۳۶۵۰-۴۸PWD-S Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۴۸ Port PoE ۲x۱۰G Uplink w/۵ AP licenses IPB
WS-C۳۶۵۰-۴۸PWS-S Cisco Catalyst ۳۶۵۰ ۴۸ Port PoE ۴x۱G Uplink w/۵ AP licenses IPB
Cisco Catalyst ۳۶۵۰ Series Spare StackWise-۱۶۰ Module, Cables and Blank
C۳۶۵۰-STACK-KIT= Cisco Catalyst ۳۶۵۰ Stack Module spare
STACK-T۲-۵۰CM= Cisco StackWise-۱۶۰ ۵۰CM Stacking Cable Spare
STACK-T۲-۱M= Cisco StackWise-۱۶۰ ۱M Stacking Cable Spare
STACK-T۲-۳M= Cisco StackWise-۱۶۰ ۳M Stacking Cable Spare
STACK-T۲-BLANK= Cisco Catalyst ۳۶۵۰ Stacking Blank Spare