سوییچ های ۴۵۰۰e

این سری یکی از پرکاربرد ترین سوییچ های سیسکو در شبکه های Enterprise در لایه Dist یا Core می باشد که در چهار مدل متفاوت عرضه شده است.پشتیبانی از فن آوری های ارتباطات تعاملی ، مجای سازی  ، POE+ و UPOE ، ماژولار بودن و استفاده از نسل جدید SUP  ورژن۸ از مهمترین ویژگی های این پلتفرم می باشد.

این سری دارای مدل های ۳ ، ۶ ، ۷ و ۱۰ اسلات می باشد که توان گذردهی پهنای باند ۲۴ یا ۴۸ گیگ به ازای هر اسلات را دارا می باشند.در این مدل ها امکان استفاده از SUP و منبع تغذیه افزونه به منظور حفظ پایداری شبکه میز بعنوان یکی دیگر از مزایای این پلتفرم به شمار می رود.در مدل های R+E امکان استفاده از SUP افزونه و همچنینی تکنولوژی ISSU  برای جلوگیری از ایجاد وقفه در ارتباطات در حین بروز رسانی سیستم عامل نیز وچود دارد. اسیتفاده از NSF/SSO در هنگام تغییر SUP و هدایت و مسیر یابی ترافیک شبکه نیز یکی دیگر از ویژگی های این مدل ها برای افزایش ضریب پایداری شبکه ها می باشد.

مشخصات اولیه سوییچ های ۴۵۰۰E :

Feature Cisco Catalyst WS-C۴۵۰۳-E Chassis Cisco Catalyst WS C۴۵۰۶-E Chassis Cisco Catalyst WS C۴۵۰۷R+E Chassis Cisco Catalyst WS C۴۵۱۰R+E Chassis
Total number of slots ۳ ۶ ۷ ۱۰
Line-card slots ۲ ۵ ۵ ۸
Supervisor engine slots ۱۱ ۱۱ ۲۲ ۲۳
Dedicated supervisor engine slot numbers ۱ ۱ ۳ and ۴ ۵ and ۶
Supervisor engine redundancy No No Yes Yes
Supervisor Engines V-۱۰GE, ۶-E, ۷-E, and ۸-E)
Supervisor engines supported Supervisor Engines ۸-E, ۸L-E, ۷-E, ۷L-E, ۶-E, and ۶L-E Supervisor Engines ۸-E, ۸L-E, ۷-E, ۷L-, ۶-E, and ۶L-E Supervisor Engines ۸-E, ۸L-E, ۷-E, ۷L-E, ۶-E, and ۶L-E Supervisor Engines ۸-E, ۷‑E, and ۶-E۴
Maximum PoE per slot ۱۵۰۰W ۱۵۰۰W ۱۵۰۰W ۱۵۰۰W slots ۱ and ۲; ۷۵۰W slots ۳, ۴, and ۷-۱۰
Bandwidth scalability per line-card slot Up to ۴۸ Gbps on all slots Up to ۴۸ Gbps on all slots Up to ۴۸ Gbps on all slots۵ Up to ۴۸ Gbps on all slots۵
Number of power supply bays ۲ ۲ ۲ ۲
AC input power Yes Yes Yes Yes
DC input power Yes Yes Yes Yes
Integrated PoE Yes Yes Yes Yes
Minimum number of power supplies ۱ ۱ ۱ ۱
Power supplies supported ●  ۱۰۰۰W AC

●  ۱۴۰۰W AC

●  ۱۳۰۰W ACV

●  ۲۸۰۰W ACV

●  ۴۲۰۰W ACV

●  ۶۰۰۰W ACV

●  ۹۰۰۰W ACV

●  ۱۴۰۰W DC (triple input)

●  ۱۴۰۰W-DC-P

●  ۱۰۰۰W AC

●  ۱۴۰۰W AC

●  ۱۳۰۰W ACV

●  ۲۸۰۰W ACV

●  ۴۲۰۰W ACV

●  ۶۰۰۰W ACV

●  ۹۰۰۰W ACV

●  ۱۴۰۰W DC (triple input)

●  ۱۴۰۰W-DC-P

●  ۱۰۰۰W AC

●  ۱۴۰۰W AC

●  ۱۳۰۰W ACV

●  ۲۸۰۰W ACV

●  ۴۲۰۰W ACV

●  ۶۰۰۰W ACV

●  ۹۰۰۰W ACV

●  ۱۴۰۰W DC (triple input)

●  ۱۴۰۰W-DC-P

●  ۱۴۰۰W AC

●  ۲۸۰۰W ACV

●  ۴۲۰۰W ACV

●  ۶۰۰۰W ACV

●  ۹۰۰۰W ACV

●  ۱۴۰۰W DC (triple input)

●  ۱۴۰۰W-DC-P

Number of fan-tray bays ۱ ۱ ۱ ۱
Location of ۱۹-inch rack-mount Front Front Front Front
Location of ۲۳-inch rack-mount Front (option) Front (option) Front (option) Front (option)

 

۱ Slot ۱ is reserved for supervisor engine only; slots ۲ and higher are reserved for line cards.

۲ Slots ۳ and ۴ are reserved for supervisor engines only in Cisco Catalyst ۴۵۰۷R+E; slots ۱-۲ and ۵-۷ are reserved for line cards.

۳ Slots ۵ and ۶ are reserved for supervisor engines only in Cisco Catalyst ۴۵۱۰R+E; slots ۱-۴ and ۷-۱۰ are reserved for line cards.

۴ ۶ Gbps only on slots ۸-۱۰.

۵ WS-C۴۵۰۷R+E and WS-C۴۵۱۰R+E chassis support up to ۲۴ Gbps per line-card slot when used with Supervisor Engine ۶-E.

جدول سازگاری SUP های مختلف با شاسی های متفاوت :

Feature Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Series Supervisor Engine ۶L-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Series Supervisor Engine ۶-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Series Supervisor Engine ۸-E, ۷-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Series Supervisor Engine ۸L-E, ۷L-E
Cisco Catalyst WS‑C۴۵۰۳-E chassis ۲۴ Gbps/slot ۲۴ Gbps/slot ۴۸ Gbps/slot ۴۸ Gbps/slot
Cisco Catalyst WS‑C۴۵۰۶-E chassis ۲۴ Gbps/slot ۲۴ Gbps/slot ۴۸ Gbps/slot ۴۸ Gbps/slot
Cisco Catalyst WS‑C۴۵۰۷R+E chassis ۲۴ Gbps/slot ۲۴ Gbps/slot ۴۸ Gbps/slot ۴۸ Gbps/slot
Cisco Catalyst WS‑C۴۵۱۰R+E chassis Not supported ۲۴ Gbps/slot (slot ۱-۷)

۶ Gbps/slot (slot ۸-۱۰)

۴۸ Gbps/slot Not supported

جدول چگالی پورت بر روی شاسی های متفاوت :

Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Series Switching Modules Number of Interfaces Supported per Line Card Cisco Catalyst ۴۵۰۳-E Cisco Catalyst ۴۵۰۶-E Cisco Catalyst ۴۵۰۷R+E Cisco Catalyst ۴۵۱۰R+E
Switched ۱۰/۱۰۰ Fast Ethernet (RJ‑۴۵) ۴۸ ۹۶ ۲۴۰ ۲۴۰ ۳۸۴
Switched ۱۰/۱۰۰ Fast Ethernet (RJ+۴۵) with IEEE ۸۰۲,۳af at Power over Ethernet (PoE/PoE+) ۴۸ ۹۶ ۲۴۰ ۲۴۰ ۳۸۴
Switched ۱۰۰ FX Fast Ethernet (MT‑RJ) ۴۸ ۹۶ ۲۴۰ ۲۴۰ ۳۸۴
Switched ۱۰۰۰BASE-X (fiber) ۶, ۱۸, or ۴۸ ۱۰۰ ۲۴۴ ۲۴۴ ۳۸۸
Switched ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰BASE-T Gigabit Ethernet ۴۸ ۹۶ ۲۴۰ ۲۴۰ ۳۸۴
Switched ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰BASE-T Gigabit Ethernet with IEEE ۸۰۲,۳af at PoE/PoE+ ۴۸ ۹۶ ۲۴۰ ۲۴۰ ۳۸۴
Switched ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰BASE-T Gigabit Ethernet with UPOE ۴۸ ۹۶ ۲۴۰ ۲۴۰ ۳۸۴
Switched ۱۰ Gigabit Ethernet ۶ or ۱۲ ۳۲ ۶۸ ۶۸ ۱۰۴

جدول لاین کارت های سازگار :

roduct Number Description
Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series Line Cards
WS-X۴۷۴۸-۱۲X۴۸U+E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E ۴۸-Port UPOE w/ ۱۲-Port MultiGigabit and ۳۶-Port ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰
WS-X۴۷۴۸-UPOE+E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۴۸-Port UPOE ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ (RJ-۴۵)
WS-X۴۷۴۸-RJ۴۵V+E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۴۸-Port ۸۰۲,۳at PoEP ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ (RJ-۴۵)
WS-X۴۷۴۸-RJ۴۵-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۴۸-Port ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ (RJ-۴۵)
WS-X۴۷۱۲-SFP+E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۱۲-port ۱۰ Gigabit Ethernet (SFP+)
WS-X۴۷۴۸-SFP-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۴۸-Port GE (SFP)
WS-X۴۷۲۴-SFP-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۲۴-Port GE (SFP)
WS-X۴۷۱۲-SFP-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۱۲-Port GE (SFP)
WS-X۴۶۲۴-SFP-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۲۴-port GE (SFP)
WS-X۴۶۱۲-SFP-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۱۲-port GE (SFP)
WS-X۴۶۴۸-RJ۴۵V-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۴۸-Port PoE ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰(RJ۴۵)
WS-X۴۶۴۸-RJ۴۵V+E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۴۸-Port Premium PoE ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰(RJ۴۵)
WS-X۴۶۰۶-X۲-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۶-Port ۱۰GE (X۲)
WS-X۴۶۴۸-RJ۴۵-E Cisco Catalyst ۴۵۰۰E Series ۴۸-Port Data ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰(RJ۴۵)
Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Classic ۱۰/۱۰۰ Line Cards
WS-X۴۱۴۸-RJ Cisco Catalyst ۴۵۰۰ ۱۰/۱۰۰ Auto Module, ۴۸-Port (RJ-۴۵)
WS-X۴۲۴۸-RJ۴۵V Cisco Catalyst ۴۵۰۰ PoE ۸۰۲,۳af ۱۰/۱۰۰, ۴۸-Port (RJ-۴۵)
Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Classic ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Line Cards
WS-X۴۵۴۸-GB-RJ۴۵ Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Enhanced ۴۸-Port ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Module (RJ-۴۵)
WS-X۴۵۴۸-RJ۴۵V+ Cisco Catalyst ۴۵۰۰ ۴۸-Port ۸۰۲,۳af PoE and ۸۰۲.۳at PoEP ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ (RJ-۴۵)
WS-X۴۵۴۸-GB-RJ۴۵V Cisco Catalyst ۴۵۰۰ PoE IEEE ۸۰۲,۳af ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰, ۴۸ Ports (RJ-۴۵)
Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Classic ۱۰۰ BASE-X FE Line Cards
WS-X۴۱۴۸-FX-MT Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Series ۴۸-Port ۱۰۰BASE-FX Fast Ethernet Line Card (MT-RJ) for multimode fiber
WS-X۴۲۴۸-FE-SFP Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Fast Ethernet Switching Module, ۴۸-Port ۱۰۰BASE-X (SFP)
Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Classic ۱۰۰۰ BASE-X GE Line Cards
WS-X۴۵۰۶-GB-T Cisco Catalyst ۴۵۰۰ ۶-Port ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ RJ-۴۵ PoE IEEE ۸۰۲,۳af and ۱۰۰۰BASE-X (SFP)
WS-X۴۴۱۸-GB Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Gigabit Ethernet Module, Server Switching ۱۸ Ports (GBIC)
WS-X۴۴۴۸-GB-SFP Cisco Catalyst ۴۵۰۰ Gigabit Ethernet Module, ۴۸ Ports ۱۰۰۰X (SFP)