بروز نگه داشتن سطح فنی کارشناسان سازمان در هر مجموعه ای یکی از کارهای دشوار مدیران آن سازمان می باشد، رویان شبکه نیز از بدو تاسیس به این منظور با بهره گیری از دانش و توان فنی مهندسی کارشناسان سرتیفاید شده خود ، اقدام به ارایه این دسته از خدمات به مشتریان خود نمود. با بهره گیری از توان فنی این مجموعه دیگر دغدغه طراحی ، اجرا ، نگهداری و توسعه شبکه های خود را نخواهید داشت. کارشناسان این شرکت میتوانند همانند مشاورانی امین و با تجربه همواره شما را در پیاده سازی و  اجرای پروژه های شبکه همراهی کنند و  در تمامی مراحل اجرای کار از تهیه RFP ، LOM  تا مستندات نهایی پروژه و اقدامات تکمیلی در کنار شما باشند.همچنین به اطلاع میرسانیم ردر ارایه خدمات مشاوره و نیز آموزش هیچ گونه محدودیتی در ارایه آن  نخواهیم داشت.

شرکت رویان شبکه