یو پی اس های (APC (american power conversion از معتبرترین ups های حال حاضر در بازارهای جهانی میباشند که بخش عظیمی از حجم این بخش از تجارت برق اضطراری در جهان را به خود اختصاص داده است. شرکت APC اززیر مجموعه های اشنایدر الکتریک (Schneider Electric) میباشد. این شرکت اقدام به عرضه انواع یو پی اس در توان ها ی مختلف مینماید.

شرکت رویان شبکه