AC-DC                                                                                                                                                                                 AC

 

           

 

 

 

 

 

 

لینک های PTP شرکت کمبیوم برای تامین برق خود از POE های با کیفیت AC یا AC/DC استفاده می نمایند که هر کدام دارای پارت نامبر مخصوص به خود می باشد.کیفیت بالای این تجهیزات خصوصا نوع AC/DC  باعث شده از لحاظ قیمت نسبت به سایر برند های موجود در بازار نرخ بیشتری داشته باشند.در زیر به دو پارت نامبر اصلی این POE ها اشاره می گردد.

پارت نامبر POE های لینک های PTP650 , PTP670,

:AC/DC

C000065L002C

C000065L002CB

:AC Only

N000065L001C

N000065L001CB

شرکت رویان شبکه