LPU: Lightningprotection unit

 این اکسسوری مخصوص لینک های cambium برای محافظت از آنها در برابر رعد و برق و صاعقه می باشد.این محصول از دو تکه تشکیل شده است که یکی برای نصب  در کنار ODU وقطعه دیگر برای نصب در کنار POE در نظر گرفته شده اند.

شرکت رویان شبکه