تامین تجهیزات زیرساخت فیزیکی شبکه های پسیو با برند اشنایدرالکتریک رنج اکتاسی و هم چنینن تجهیزات شرکت سیسکوسیستمز یکی دیگر از خدمات قابل ارائه این مجموعه به سازمان ها، ادارات و همکاران گرامی مان می باشد.در دنیای کنونی امکان ارتباط مستقیم با شرکت های یاد شده و یا توزیع کنندگان منطقه ای آنها و پشتیبانی لجستیکی و فنی آنها در ارائه خدمات نهایی به مصرف کننده بسیار حائز اهمین می باشد.همچنین اطمینان از اصالت کالا ، تهیه کالای برزو و استفاده از خدمات پشتیبانی بی واسطه شرکت از نقاط قوت رویان شبکه در بحث ارائه محصولات سیسکو و اشنایدرالکتریک (رنج اکتاسی) می باشد. 

شرکت رویان شبکه