شنبه 03 شهریور 1397
دسته: رویدادها
کد خبر: 64

راه اندازی آزمایشی وب سایت جدید رویان شبکه

وب سایت جدید رویان شبکه ،  با طراحی جدید همراه با بخش های گوناگون و با تمرکز بر مباحث آموزشی در زمینه شبکه های اکتیو و پیسو بصورت آزمایشی در مردادماه 1397 راه اندازی گردید. خواهشمند است در جهت هرچه بهتر شدن مباحث مطروحه ما را از پیشنهادات  و انتقادات ارزشمندتان در قسمت ارتباط با ما بهره مند سازید.

شرکت رویان شبکه