دوشنبه 29 مرداد 1397
دسته: Switch
کد خبر: 61

سوییچ های 3850

معرفی سوییچ های 3850

سری 3850 یکی از پرکاربردترین محصولات سیسکو در شبکه های سازمانی می باشد. این سری بعنوان  جایگزین مدل قبلی خود یعنی 3750X معرفی شده است. کاربرد این محصول بیشتر در لایه های aggregation وcore بوده و به لحاظ تکنولوژی ، تنوع مدل ها ، زیبایی و کارایی از مدل های قبلی خود بسیار جلوتر می باشد.امکان همگرایی شبکه سیمی و بیسیم ، استفاده از فن آ<ری StackWise لازم بذکر است سیسکو در معرفی طیف جدید محصولات خود (catalyst9000 ) مدل 9300 رو بعنوان رقیبی سرسخت برای این سری معرفی کرده است و بعید نیست در آینده نزدیک شاهد EOS سری 3850 و جایگزینی آن با سری 9300 باشیم

 

 

مهمترین ویژگی های این سری:

یکپارچه سازی شبکه Wired و Wireless

پشتیبانی از 100 اکسس پوینت در هر سوییچ

ارائه در مدل های 12 ، 24 ، 48 پورت

ارائه مدلهایی برای استاندارد 10G

پشتیبانی از فنآوری StackWise با سرعت 480Gb

پشتیبانی از Redundant Power

پشتیبانی از فن آوری مالتی گیگابیت

پشتیبانی از آپلینک های با سرعت 40G در مدل های خاص

پشتیبانی از TrustSec

استفاده از یک uniersal IOS  بمنظور راحتی و سهولت کار اپراتور های شبکه

پشتیبانی از انواع مختلف ماژول ها آپلینک بصورت

 4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet, 4 x 10 Gigabit Ethernet, 8 x 10 Gigabit Ethernet4, or 2 x 40 Gigabit Ethernet QSFP +ports

 

جدول سازگاری ماژول های آپ لینک :

Table 2.       Network module compatibility matrix

Model

Network modules

WS-C3850-24T

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G

WS-C3850-48T

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G

WS-C3850-24P

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G

WS-C3850-48P

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G

WS-C3850-48F

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G

WS-C3850-24U

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G

WS-C3850-48U

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G

WS-C3850-24XU

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G

WS-C3850-12X48U

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G, C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G

WS-C3850-12S

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G

WS-C3850-24S

C3850-NM-4-1G, C3850-NM-2-10G

WS-C3850-12XS

C3850-NM-4-10G

WS-C3850-24XS

C3850-NM-4-10G, C3850-NM-8-10G, C3850-NM-2-40G

WS-C3850-48XS

None

 

 

 

راهنمای سفارش سری 3850 :

Stackpower and Stackwise cables purchased separately for all models

Product number

Description

Cisco Catalyst 3850 Series

WS-C3850-24T-L

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, LAN Base feature set

WS-C3850-48T-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, LAN Base feature set

WS-C3850-24P-L

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply

1 RU, LAN Base feature set

WS-C3850-24U-L

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply

1 RU, LAN Base feature set

WS-C3850-48P-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply

1 RU, LAN Base feature set

WS-C3850-48F-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply

1 RU, LAN Base feature set

WS-C3850-48U-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply

1 RU, LAN Base feature set

WS-C3850-24T-S

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48T-S

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-24P-S

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-24U-S

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48P-S

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48F-S

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48U-S

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-24T-E

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48T-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-24P-E

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-24U-E

Stackable 24 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48P-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48F-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply
1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48U-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-12X48U-L

Stackable 48 10/100/1000 with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply

1RU, LAN Base feature set

WS-C3850-12X48U-S

Stackable 48 10/100/1000 with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply

1RU, IP Base feature set

WS-C3850-12X48U-E

Stackable 48 10/100/1000 with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply

1RU, IP Services feature set

WS-C3850-24XU-L

 Stackable 24 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply

1RU, LAN Base feature set

WS-C3850-24XU-S

Stackable 24 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply

1RU, IP Base feature set

WS-C3850-24XU-E

Stackable 24 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply

1RU, IP Services feature set

WS-C3850-12S-S

Stackable 12 SFP Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-12S-E

Stackable 12 SFP Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-24S-S

Stackable 24 SFP Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-24S-E

Stackable 24 SFP Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-12XS-S

Stackable 12 SFP+ Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-12XS-E

Stackable 12 SFP+ Ethernet ports, with 350WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-24XS-S

Stackable 24 SFP+ Ethernet ports, with 715WAC power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-24XS-E

Stackable 24 SFP+ Ethernet ports, with 715WAC power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48XS-S

Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC front-to-back power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48XS-E

Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC front-to-back power supply

1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48XS-F-S

Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC back-to-front power supply

1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48XS-F-E

Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC back-to-front power supply

1 RU, IP Services feature set

Cisco Catalyst 3850 bundles

WS-C3850-24PW-S

Cisco Catalyst 3850 24-port PoE IP Base with 5 access point license

WS-C3850-48PW-S

Cisco Catalyst 3850 48-port PoE IP Base with 5 access point license

WS-C3850-24UW-S

Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE with 5 access point licenses IP Base

WS-C3850-48W-S 

Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 access point licenses IP Base

WS-C3850-48UW-S

Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 5 access point licenses IP Base

WS-C3850-24XUW-S

Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE with 24 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps and 5 access point licenses IP Base

WS-C3850-12X48UW-S

Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps and 5 access point licenses IP Base

WS-C3850-16XS-S

Cisco Catalyst 3850 12 SFP+ port stackable model, with C3850-NM-4-10G module and 350WAC power supply. 1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-16XS-E

Cisco Catalyst 3850 12 SFP+ port stackable model, with C3850-NM-4-10G module and 350WAC power supply. 1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-32XS-S

Cisco Catalyst 3850 24 SFP+ port stackable model, with C3850-NM-8-10G module and 715WAC power supply. 1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-32XS-E

Cisco Catalyst 3850 24 SFP+ port stackable model, with C3850-NM-8-10G module and 715WAC power supply. 1 RU, IP Services feature set

Network modules for the Cisco Catalyst 3850 Series

C3850-NM-4-1G=

4 x Gigabit Ethernet network module spare

C3850-NM-2-10G=

4 x Gigabit Ethernet/2 x 10 Gigabit Ethernet network module spare

C3850-NM-BLANK=

Network module blank spare

C3850-NM-4-10G=

4 x Gigabit Ethernet/4 x 10 Gigabit Ethernet network module spare

C3850-NM-8-10G=

8 x Gigabit Ethernet/8 x 10 Gigabit Ethernet network module spare

C3850-NM-2-40G=

2 x 40 Gigabit Ethernet network module spare

 

لازم بذکر است کابل استک بعنوان Option برای این محصول معرفی شده است و در صورت نیاز حتما باید هنگام سفارش خریداری شود.

 

معرفی انواع پاور برای سری 3850 :

Table 4.       Power supply models

Model

Default power supply

Available PoE power

24-port data switch

PWR-C1-350WAC

-

48-port data switch

24-port PoE switch

PWR-C1-715WAC

435W

48-port PoE switch

48-port full PoE switch

PWR-C1-1100WAC

800W

24-port UPOE switch

PWR-C1-1100WAC

800W

48-port UPOE switch

24-port Multigigabit UPOE switch

PWR-C1-1100WAC

580W

48-port Multigigabit UPOE switch

PWR-C1-1100WAC

630W

12-port SFP switch

PWR-C1-350WAC

-

24-port SFP switch

12-port SFP+ switch

PWR-C1-350WAC

-

24-port SFP+ switch

PWR-C1-715WAC

-

48-port SFP+ switch (WS-C3850-48XS-S and WS-C3850-48XS-E)

PWR-C3-750WAC-R

-

48-port SFP+ switch (WS-C3850-48XS-F-S and WS-C3850-48XS-F-E)

PWR-C3-750WAC-F

-

شرکت رویان شبکه