یک شنبه 28 مرداد 1397
دسته: درباره ما
کد خبر: 56

دفتر مرکزی

دفتـر مرکـزی، فنی با تجمیـع واحـد های مختلف ایـن شرکت اعم از فنی، مهندسی فروش، مالـی، اداری در حـال حاضر نسبت به ارائـه خدمات به مشتـریان عزیز اقدام می نماید. همچنین لازم به ذکر است لابراتوار شرکت که در آن انواع تجهیزات سیسکو ( cisco )ارائه گردیده در این بخش به نمایش در آمده است.

دفتـر مرکـزی، فنی با تجمیـع واحـد های مختلف ایـن شرکت اعم از فنی، مهندسی فروش، مالـی، اداری در حـال حاضر نسبت به ارائـه خدمات به مشتـریان عزیز اقدام می نماید. همچنین لازم به ذکر است لابراتوار شرکت که در آن انواع تجهیزات سیسکو ( cisco )ارائه گردیده در این بخش به نمایش در آمده است.

شرکت رویان شبکه