یک شنبه 19 فروردین 1397
دسته: گالری تصاویر و پروژه ها
کد خبر: 46

تصاویر- پروژه ها

راه اندازی اتاق سرور

راه اندازی اتاق سرور

پروژه راه اندازی استاندارد اتاق سرور میباشد که در آن تمامی اصول استاندارد سازی اتاق سرور رعایت گردیده است.

شرکت رویان شبکه