یک شنبه 19 فروردین 1397
دسته: گالری تصاویر و پروژه ها
کد خبر: 45

تصاویر- پروژه ها

تامین و راندازی شبکه پسیو و اکتیو

تامین و راندازی شبکه پسیو و اکتیو

 این پروژه با لغ بر 600 نود شبکه میباشد که تجهیزات پسیو(Passive) با برند اشنایدر اکتاسی (Schneider actassi) وتجهیزات اکتیو (Active) آن  برند سیسکو( cisco ) میباشد و در مدت زمان 3هفته کاری تامین و اجرا گردیده است.

شرکت رویان شبکه