سیسـکو
سیسـکو

اولین پیشنهاد رویان شبکه در راهکارهای بخش اکتیو (Active)، سیسکو ( Cisco Systems ) میباشد. سیسکو که بعنوان یکی از رهبران حوزهء فن آوری اطلاعات در دنیا شناخته شده می باشد همواره با ابداع تکنولوژی های منحصر بفرد خود و بکارگیری آنها در تجهیزات ساخته شده توسط این شرکت نظیر license , Switch , Router , Server , Firewall , Acsesspoint  توانسته نظر مثبت مشتریان خود را برای سالهای متمادی جلب نماید. تولید تجهیزات بسیار با کیفیت مرتبط با زیرساخت ارتباطی برای کسب و کارهای کوچک ، متوسط ، بزرگ و خیلی بزرگ و  سرآمد بودن این شرکت در خدمات پس از فروش به مشتریان یکی دیگر از ابعاد رشد و توسعه این شرکت آمریکایی می باشد. دفتر شرکت سیسکو در سانفرانسیسکو واقع شده و تا کنون بیش از ۷۹۰۰۰ کارمند را در دفاتر و شعبات سراسری خود مشغول بکار کرده است. رویان شبکه در زمینه خدمات و محصولات سیسکو ( Cisco )اقدام به عرضه آن در سطح وسیعی از بازار ایران  نموده است که در منوی سیسکو (Cisco) قابل رویت میباشند. همچنین در زمینه خدمات از کارشناسان سرتیفاید شده سیسکو، مستقر در شرکت بهره مند هستیم.

اولین پیشنهاد رویان شبکه در راهکارهای بخش اکتیو (Active)، سیسکو ( Cisco Systems ) میباشد. سیسکو که بعنوان یکی از رهبران حوزهء فن آوری اطلاعات در دنیا شناخته شده می باشد همواره با ابداع تکنولوژی های منحصر بفرد خود و بکارگیری آنها در تجهیزات ساخته شده توسط این شرکت نظیر license , Switch , Router , Server , Firewall , Acsesspoint  توانسته نظر مثبت مشتریان خود را برای سالهای متمادی جلب نماید. تولید تجهیزات بسیار با کیفیت مرتبط با زیرساخت ارتباطی برای کسب و کارهای کوچک ، متوسط ، بزرگ و خیلی بزرگ و  سرآمد بودن این شرکت در خدمات پس از فروش به مشتریان یکی دیگر از ابعاد رشد و توسعه این شرکت آمریکایی می باشد. دفتر شرکت سیسکو در سانفرانسیسکو واقع شده و تا کنون بیش از ۷۹۰۰۰ کارمند را در دفاتر و شعبات سراسری خود مشغول بکار کرده است. رویان شبکه در زمینه خدمات و محصولات سیسکو ( Cisco )اقدام به عرضه آن در سطح وسیعی از بازار ایران  نموده است که در منوی سیسکو (Cisco) قابل رویت میباشند. همچنین در زمینه خدمات از کارشناسان سرتیفاید شده سیسکو، مستقر در شرکت بهره مند هستیم.