معرفی سوییچ های ۳۸۵۰

سری ۳۸۵۰ یکی از پرکاربردترین محصولات سیسکو در شبکه های سازمانی می باشد. این سری بعنوان  جایگزین مدل قبلی خود یعنی ۳۷۵۰X معرفی شده است. کاربرد این محصول بیشتر در لایه های aggregation وcore بوده و به لحاظ تکنولوژی ، تنوع مدل ها ، زیبایی و کارایی از مدل های قبلی خود بسیار جلوتر می باشد.امکان همگرایی شبکه سیمی و بیسیم ، استفاده از فن آ<ری StackWise لازم بذکر است سیسکو در معرفی طیف جدید محصولات خود (catalyst۹۰۰۰ ) مدل ۹۳۰۰ رو بعنوان رقیبی سرسخت برای این سری معرفی کرده است و بعید نیست در آینده نزدیک شاهد EOS سری ۳۸۵۰ و جایگزینی آن با سری ۹۳۰۰ باشیم

 

 

مهمترین ویژگی های این سری:

یکپارچه سازی شبکه Wired و Wireless

پشتیبانی از ۱۰۰ اکسس پوینت در هر سوییچ

ارائه در مدل های ۱۲ ، ۲۴ ، ۴۸ پورت

ارائه مدلهایی برای استاندارد ۱۰G

پشتیبانی از فنآوری StackWise با سرعت ۴۸۰Gb

پشتیبانی از Redundant Power

پشتیبانی از فن آوری مالتی گیگابیت

پشتیبانی از آپلینک های با سرعت ۴۰G در مدل های خاص

پشتیبانی از TrustSec

استفاده از یک uniersal IOS  بمنظور راحتی و سهولت کار اپراتور های شبکه

پشتیبانی از انواع مختلف ماژول ها آپلینک بصورت

۴ x Gigabit Ethernet, ۲ x ۱۰ Gigabit Ethernet, ۴ x ۱۰ Gigabit Ethernet, ۸ x ۱۰ Gigabit Ethernet۴, or ۲ x ۴۰ Gigabit Ethernet QSFP +ports

 

جدول سازگاری ماژول های آپ لینک :

Table ۲.       Network module compatibility matrix

Model Network modules
WS-C۳۸۵۰-۲۴T C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۴۸T C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۲۴P C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۴۸P C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۴۸F C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۲۴U C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۴۸U C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۲۴XU C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۸-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۲-۴۰G
WS-C۳۸۵۰-۱۲X۴۸U C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۸-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۲-۴۰G
WS-C۳۸۵۰-۱۲S C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۲۴S C۳۸۵۰-NM-۴-۱G, C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۱۲XS C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G
WS-C۳۸۵۰-۲۴XS C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۸-۱۰G, C۳۸۵۰-NM-۲-۴۰G
WS-C۳۸۵۰-۴۸XS None

 

 

 

راهنمای سفارش سری ۳۸۵۰ :

Stackpower and Stackwise cables purchased separately for all models

Product number Description
Cisco Catalyst ۳۸۵۰ Series
WS-C۳۸۵۰-۲۴T-L Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸T-L Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴P-L Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴U-L Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet UPOE ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸P-L Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸F-L Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸U-L Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet UPOE ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴T-S Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸T-S Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴P-S Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴U-S Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet UPOE ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸P-S Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸F-S Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸U-S Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet UPOE ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴T-E Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸T-E Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴P-E Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴U-E Stackable ۲۴ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet UPOE ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸P-E Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸F-E Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet PoE+ ports, with ۱۱۰۰WAC power supply
۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۸۵۰-۴۸U-E Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet UPOE ports, with ۱۱۰۰WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۱۲X۴۸U-L Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ with ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps UPOE Ethernet ports, with ۱۱۰۰W AC power supply

۱RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۱۲X۴۸U-S Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ with ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps UPOE Ethernet ports, with ۱۱۰۰W AC power supply

۱RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۱۲X۴۸U-E Stackable ۴۸ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ with ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps UPOE Ethernet ports, with ۱۱۰۰W AC power supply

۱RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴XU-L  Stackable ۲۴ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps UPOE Ethernet ports, with ۱۱۰۰W AC power supply

۱RU, LAN Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴XU-S Stackable ۲۴ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps UPOE Ethernet ports, with ۱۱۰۰W AC power supply

۱RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴XU-E Stackable ۲۴ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps UPOE Ethernet ports, with ۱۱۰۰W AC power supply

۱RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۱۲S-S Stackable ۱۲ SFP Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۱۲S-E Stackable ۱۲ SFP Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴S-S Stackable ۲۴ SFP Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴S-E Stackable ۲۴ SFP Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۱۲XS-S Stackable ۱۲ SFP+ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۱۲XS-E Stackable ۱۲ SFP+ Ethernet ports, with ۳۵۰WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴XS-S Stackable ۲۴ SFP+ Ethernet ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۲۴XS-E Stackable ۲۴ SFP+ Ethernet ports, with ۷۱۵WAC power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-S Standalone, ۴۸ SFP+ and ۴ QSFP+ Ethernet ports, with ۷۵۰WAC front-to-back power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-E Standalone, ۴۸ SFP+ and ۴ QSFP+ Ethernet ports, with ۷۵۰WAC front-to-back power supply

۱ RU, IP Services feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-F-S Standalone, ۴۸ SFP+ and ۴ QSFP+ Ethernet ports, with ۷۵۰WAC back-to-front power supply

۱ RU, IP Base feature set

WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-F-E Standalone, ۴۸ SFP+ and ۴ QSFP+ Ethernet ports, with ۷۵۰WAC back-to-front power supply

۱ RU, IP Services feature set

Cisco Catalyst ۳۸۵۰ bundles
WS-C۳۸۵۰-۲۴PW-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۲۴-port PoE IP Base with ۵ access point license
WS-C۳۸۵۰-۴۸PW-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۴۸-port PoE IP Base with ۵ access point license
WS-C۳۸۵۰-۲۴UW-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۲۴ Port UPOE with ۵ access point licenses IP Base
WS-C۳۸۵۰-۴۸W-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۴۸ Port PoE with ۵ access point licenses IP Base
WS-C۳۸۵۰-۴۸UW-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۴۸ Port UPOE with ۵ access point licenses IP Base
WS-C۳۸۵۰-۲۴XUW-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۲۴ Port UPOE with ۲۴ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps and ۵ access point licenses IP Base
WS-C۳۸۵۰-۱۲X۴۸UW-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۴۸ Port UPOE with ۱۲ ۱۰۰Mbps/۱/۲,۵/۵/۱۰ Gbps and ۵ access point licenses IP Base
WS-C۳۸۵۰-۱۶XS-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۱۲ SFP+ port stackable model, with C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G module and ۳۵۰WAC power supply. ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۸۵۰-۱۶XS-E Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۱۲ SFP+ port stackable model, with C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G module and ۳۵۰WAC power supply. ۱ RU, IP Services feature set
WS-C۳۸۵۰-۳۲XS-S Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۲۴ SFP+ port stackable model, with C۳۸۵۰-NM-۸-۱۰G module and ۷۱۵WAC power supply. ۱ RU, IP Base feature set
WS-C۳۸۵۰-۳۲XS-E Cisco Catalyst ۳۸۵۰ ۲۴ SFP+ port stackable model, with C۳۸۵۰-NM-۸-۱۰G module and ۷۱۵WAC power supply. ۱ RU, IP Services feature set
Network modules for the Cisco Catalyst ۳۸۵۰ Series
C۳۸۵۰-NM-۴-۱G= ۴ x Gigabit Ethernet network module spare
C۳۸۵۰-NM-۲-۱۰G= ۴ x Gigabit Ethernet/۲ x ۱۰ Gigabit Ethernet network module spare
C۳۸۵۰-NM-BLANK= Network module blank spare
C۳۸۵۰-NM-۴-۱۰G= ۴ x Gigabit Ethernet/۴ x ۱۰ Gigabit Ethernet network module spare
C۳۸۵۰-NM-۸-۱۰G= ۸ x Gigabit Ethernet/۸ x ۱۰ Gigabit Ethernet network module spare
C۳۸۵۰-NM-۲-۴۰G= ۲ x ۴۰ Gigabit Ethernet network module spare

 

لازم بذکر است کابل استک بعنوان Option برای این محصول معرفی شده است و در صورت نیاز حتما باید هنگام سفارش خریداری شود.

 

معرفی انواع پاور برای سری ۳۸۵۰ :

Table ۴.       Power supply models

Model Default power supply Available PoE power
۲۴-port data switch PWR-C۱-۳۵۰WAC
۴۸-port data switch
۲۴-port PoE switch PWR-C۱-۷۱۵WAC ۴۳۵W
۴۸-port PoE switch
۴۸-port full PoE switch PWR-C۱-۱۱۰۰WAC ۸۰۰W
۲۴-port UPOE switch PWR-C۱-۱۱۰۰WAC ۸۰۰W
۴۸-port UPOE switch
۲۴-port Multigigabit UPOE switch PWR-C۱-۱۱۰۰WAC ۵۸۰W
۴۸-port Multigigabit UPOE switch PWR-C۱-۱۱۰۰WAC ۶۳۰W
۱۲-port SFP switch PWR-C۱-۳۵۰WAC
۲۴-port SFP switch
۱۲-port SFP+ switch PWR-C۱-۳۵۰WAC
۲۴-port SFP+ switch PWR-C۱-۷۱۵WAC
۴۸-port SFP+ switch (WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-S and WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-E) PWR-C۳-۷۵۰WAC-R
۴۸-port SFP+ switch (WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-F-S and WS-C۳۸۵۰-۴۸XS-F-E) PWR-C۳-۷۵۰WAC-F