درباره ما
null

کمـی بـا مـا آشنـا شویـد

تاریخچه

مجموعـه رویـان شبـکه با بیش از ۱۲ سـال تجربـه در زمینـه مشـاوره، تأمیـن و راه انـدازی شبـکه های رایانـه ای اکتیـو و پسیـو با همت و همـکاری کارشناسـان مجـرب و با سابـقه، از سـال ۱۳۸۵ آغـاز بـکار نمـوده، و خدمـات و محصـولات خـود را با خط مـشی کیفیـت بالا به مصـرف کننـدگان و مشتریـان عزیـز ارائه می نمایـد.

null

دعـوت به همـکاری

دعـوت به همـکاری

رویان شبکه، همیشه به دنبال دعوت به همکاری از افراد خلاق و توانمند است. اگر شما نیز، مستقل از رشته و مقطع تحصیلی، تمایل دارید تا خلاقیت و توانایی‌های خود را، در مسیر اجرای حرفه تان به کار گیرید، دعوت ما به همکاری را پذیرفته و با پر کردن فرم دعوت به همکاری در محورهای مد نظر خود، اعلام آمادگی نمایید.

null

پُـرسـش و پاسُـخ

سـوال های متـداول

رویان شبکه، چکیده ای از پُـر تکـرارتریـن سوالات شما را در این بخش پاسـخ داده است.

null

اتاق خبـر

اتاق خبـر

آخرین خبـر ها و اتفاقات در رویان شبکه را دنبال کنید.